Hvordan leverer jeg aksjonærregisteroppgaven?

Nathalie Schrøder

Tar ca 2 minutter å lese

Alle norske aksje - og allmennaksjeselskap skal hvert år levere enaksjonærregisteroppgave til Skatteetatens aksjonærregister. Nå er det snart tid for å levereaksjonærregisteroppgaven. Den skal leveres før fristen 31.januar, elektronisk i Altinn.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.

Det vil si at for året 2020 så må oppgaven leveres innen 31.01.2021. Dette inkludererogså AS som ble stiftet eller avviklet i løpet av fjoråret

Men hva er egentlig aksjonærregisteroppgaven?

Solgt noen aksjer? Kjøpt noen aksjer? Tatt ut utbytte?

I aksjonærregisteroppgaven innrapporterer du hendelser og bevegelser knyttet til aksjenei selskapet i løpet av et år. Oppgaven inneholder informasjon om aksjekapitalen i selskapet, hvilkepersoner som eier aksjer i selskapet og hvor mye hver person eier.

Aksjonærregisteroppgaven du leverer brukes til å forhåndsutfylle skattepliktige beløp iskattemeldingen til dine aksjonærer, i tillegg til å oppdatere Skatteetatens aksjonærregister.

Lever aksjonærregisteroppgaven

Alle selskap som tidligere har levert en aksjonærregisteroppgave får en forhåndsutfyltmelding i innboksen i Altinn. Denne består av selskaps- og aksjonæropplysninger basert på denutgående beholdningen for fjoråret.

Skatteetaten har en artikkel på hvordan man fyller ut aksjonærregisteroppgaven her:https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/rapportering-og-bransjer/aksjonarregisteroppgaven/eksempler-pa-utfylling-av-aksjonarregisteroppgaven/

Hvis du ikke har sendt inn en aksjonærregisteroppgave før, vil det ikke opprettes noenforhåndsutfylt oppgave.Da må du opprette aksjonærregisteroppgaven selv.

  1. Logg inn i Altinn
  2. Klikk på “Alle skjema” øverst
  3. Søk opp “Aksjonærregisteroppgaven”
  4. Klikk på “Aksjonærregisteroppgaven og velg “Start tjeneste”
  5. Når du er ferdig med å fylle ut aksjonærregisteroppgaven klikk på “Kontroller skjema” > “Videre til signering” > Signer og send inn

Det er viktig å levere aksjonærregisteroppgaven i god tid før fristen!

Du burde alltid overholde regnskapsfristene. Alltid. Hvis du ikke er overbevist, her to grunner til at du burde levere aksjonærregisteroppgaven i god tid før fristen:

  • Tvangsmulkt. Dette vil du styre unna, fordi den øker for hver dag du går over fristen. Mulkten beregnes ut fra et rettsgebyr, som i 2021 er 1199,- per dag.
  • Når du leverer sent vil aksjonærene i selskapet ditt IKKE få et ferdig utfylt skattepliktig beløp i sin private skattemelding. De må derfor bruke tid på å grave frem dette tallet selv. Det er jo litt frustrerende for dem - og det er lurt å holde aksjonærene sine glade!

Det er ikke bare viktig å levere tidsnok. Det du leverer burde jo også være riktig. Rapporterer du inn feil tall kan det føre til at aksjonærene ikke får riktig beskatning og tilleggsskatt. Er du usikker så er ofte det lureste å snakke med en regnskapsfører.

Oppstart & Etablering

Tips og triks om det å starte opp

Markedsføring, salg og vekst

Du må selge for å tjene penger

Regnskap & Rapportering

Før regnskap og myndighetsrapportering effektivt

© 2021 Luca Labs AS.