Hvordan leverer jeg aksjonærregisteroppgaven?

Nathalie Schrøder

Tar ca 2 minutter å lese

Alle norske aksje - og allmennaksjeselskap skal hvert år levere en aksjonærregisteroppgave til Skatteetatens aksjonærregister. Oppgaven kan leveres enten på papir eller elektronisk. Fristen for å levere er den samme hvert år - 31.januar.

Aksjeselskap og allmennaksjeselskap som ble stiftet eller avviklet i løpet av fjoråret må også levere aksjonærregisteroppgave.

Hva er egentlig en aksjonærregisteroppgave?

I aksjonærregisteroppgaven innrapporterer du hendelser og bevegelser knyttet til aksjene i selskapet i løpet av et år. Oppgaven inneholder informasjon om aksjekapitalen i selskapet, hvilke personer som eier aksjer i selskapet og hvor mye hver person eier.

  • Solgt noen aksjer?
  • Kjøpt noen aksjer?
  • Tatt ut utbytte?

Alle slike hendelser skal rapporteres i oppgaven.

Aksjonærregisteroppgaven du leverer brukes til å forhåndsutfylle skattepliktige beløp i skattemeldingen til dine aksjonærer. I tillegg brukes opplysningene til å oppdatere Skatteetatens aksjonærregister.

Levere aksjonærregisteroppgave

AS og ASA som er registrerte i Verdipapirsentralen (VPS) trenger ikke levere aksjonærregisteroppgave. Det samme gjelder såkalte boligaksjeselskap.

Selskap som tidligere har levert en aksjonærregisteroppgave får en forhåndsutfylt melding i innboksen i Altinn. Denne består av selskaps- og aksjonæropplysninger basert på den utgående beholdningen for fjoråret.

Hvis du ikke har sendt inn en aksjonærregisteroppgave før, vil det ikke opprettes en forhåndsutfylt oppgave. Da må du opprette aksjonærregisteroppgaven selv.

Les også Skatteetatens artikkel for hvordan man fyller ut aksjonærregisteroppgaven.

  1. Logg inn i Altinn.
  2. Klikk på Alle skjema øverst og søk opp Aksjonærregisteroppgaven, eller gå direkte til skjemaet her.
  3. Klikk på Start tjeneste.
  4. Når du er ferdig med å fylle ut oppgaven klikker du på Kontroller skjema, deretter Videre til signering, før du til slutt Signere og Sender inn.

Viktig å levere aksjonærregisteroppgaven i god tid før fristen

Du burde alltid overholde regnskapsfristene. Hvis du ikke er overbevist, her to grunner til at du burde levere aksjonærregisteroppgaven i god tid før fristen:

  • Tvangsmulkt. Dette vil du styre unna, fordi den øker for hver dag du går over fristen. Mulkten beregnes ut fra et rettsgebyr, som for 2022 er på 1 199 kroner per dag.
  • Når du leverer sent vil aksjonærene i selskapet ditt ikke få et ferdig utfylt skattepliktig beløp i sin private skattemelding. De må derfor bruke tid på å grave frem dette tallet selv. Det er jo litt frustrerende for dem - og det er lurt å holde aksjonærene sine glade!

I tillegg til å levere i tide må du passe på at det som oppgis er korrekt. Rapporterer du inn feil tall kan det føre til at aksjonærene ikke får riktig beskatning og tilleggsskatt. Er du usikker så er ofte det lureste å snakke med en regnskapsfører.

Du finner flere nyttige artikler om regnskap og rapportering på vår blogg.

Oppstart & Etablering

Tips og triks om det å starte opp

Markedsføring, salg og vekst

Du må selge for å tjene penger

Regnskap & Rapportering

Før regnskap og myndighetsrapportering effektivt

© 2021 Luca Labs AS.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer