Regnskapsordbok

ANS


Hva er et ANS?

I et ansvarlig selskap (ANS) har deltakerne et ubegrenset og personlig ansvar for alle selskapets forpliktelser, inklusive gjeld. Hvis en kreditor ikke får oppgjør fra selskapet, kan kreditoren kreve at deltakerne må gjøre opp.

På dette punktet er et ansvarlig selskap likt et enkeltpersonforetak, men i et ANS er det altså flere deltakere.

To typer ansvarlig selskap

Vi skiller mellom to typer ansvarlig selskap. Forkortelsen ANS brukes om ansvarlig selskap med udelt ansvar, og DA brukes om ansvarlig selskap med delt ansvar.

Ansvarsformen bestemmes i selskapsavtalen når selskapet registreres i Foretaksregisteret. Selskapsloven i Norge stiller krav til hva en selskapsavtale må inneholde som et minimum. Avtalen kan endres av deltakerne, og eventuelt nye deltakere plikter å tiltre avtalen skriftlig.

Forskjellen på ANS og DA

I et ANS har deltakerne såkalt solidarisk ansvar, det vil si at ansvaret for gjelden er personlig og ubegrenset. En kreditor kan da kreve inn hele gjelden fra hvilken som helst av deltakerne i det ansvarlige selskapet, og så kan deltakerne eventuelt gjøre opp seg imellom i etterkant.

I et DA har deltakerne samlet sett et ubegrenset og personlig ansvar for gjelden. Det betyr at hver enkelt deltaker kan kun lastes for sin andel av ansvaret. Andelen av ansvar skal være beskrevet i selskapsavtalen.

Du kan skifte mellom ANS og DA uten at det medfører nytt organisasjonsnummer. Eventuelle endringer skal i så fall registreres i Brønnøysundregistrene

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer