Kontobeskrivelser

Søk etter en regnskapskonto

Hva er en regnskapskonto?

På en regnskapskonto føres et selskaps transaksjoner, f.eks. dersom du har gjort et kjøp eller et salg. En liste over regnskapskontoer som er tilgjengelig for bedriftens regnskapsføring kalles en kontoplan. I en norsk kontoplan utgjør kontoer i 1000- og 2000-seriene balansen, mens kontoer i 3000- til 8000-seriene brukes til resultregnskapet.

Balansekontoer

Dette er kontoer som beskriver hva selskapet eier, hva det har i gjeld og hva det har i egenkapital.

Resultatkontoer

Bedriftens inntekter og utgifter

Gjør regnskapet ditt på et blunk.

Prøv gratis i dag.

© 2021 Luca Labs AS.