Gratis maler

Regnskapsmaler for enhver anledning

Regnskapmaler

Generelle maler som brukes i regnskapet.

Fakturamal
word doc
Google doc
PDF
Bokføringsloven stiller klare krav til hva en faktura må inneholde, også når du sender faktura som privatperson.
Hent mal

Møtemaler

Maler som brukes i møter som en bedrift må ha.

Mal for innkalling til generalforsamling
word doc
Google doc
PDF
Last ned et eksempel du kan bruke som mal for innkalling til generalforsamling i aksjeselskap, forening og andre virksomheter.
Hent mal
Mal for protokoll for generalforsamling
word doc
Google doc
PDF
Når selskapet avholder generalforsamling skal det skrives en protokoll. Her er malen du trenger til dette.
Hent mal
Mal for innkalling til styremøte
word doc
Google doc
PDF
I henhold til aksjelovens § 6-29 skal det skrives protokoll når selskapet avholder styremøte. Last ned mal og eksempel.
Hent mal
Mal for styremøteprotokoll
word doc
Google doc
PDF
I henhold til aksjelovens § 6-29 skal det skrives protokoll når selskapet avholder styremøte. Last ned mal og eksempel.
Hent mal

Oppstartsmaler

Bruk disse malene for å få en enklere oppstart.

Mal for aksjeeierbok
excel doc
Google doc
PDF
Alle aksjeselskap plikter å holde en oppdatert oversikt over aksjeeiere i selskapet. Vår gratis mal tilfredsstiller kravene i aksjeloven.
Hent mal
Mal for aksjonæravtale
word doc
Google doc
PDF
Her er en mal med enkel oversikt over hva som bør være med i en aksjonæravtale.
Hent mal
Mal for stiftelsesdokument
word doc
Google doc
PDF
Last ned mal for å opprette stiftelsesdokument til nytt AS, eller ta Snarveien - vår gratistjeneste som oppretter stiftelsesdokumentet for deg.
Hent mal
Mal for vedtekter
word doc
Google doc
PDF
Last ned mal for selskapets vedtekter, eller ta Snarveien - vår gratistjeneste som fikser vedtektene for deg.
Hent mal
Mal for sluttseddel
word doc
Google doc
PDF
Bruk malen eller vår gratis sluttseddelgenerator for å dokumentere kjøp og salg av aksjer i selskapet.
Hent mal

Ansattmaler

Har du ansatte? Bruk disse malene for å ha det formelle i orden.

Mal for innkalling til drøftelsesmøte
word doc
Google doc
PDF
Du plikter å gjennomføre et drøftingsmøte før du går til oppsigelse av en ansatt. Her er et eksempel og mal for innkalling til møtet.
Hent mal
Mal for protokoll drøftelsesmøte
word doc
Google doc
PDF
Du plikter å gjennomføre et drøftingsmøte før du går til oppsigelse av en ansatt. Her er et eksempel på protokoll for møtet.
Hent mal
Mal for oppsigelse
word doc
Google doc
PDF
En oppsigelse av en ansatt må skje skriftlig. Last ned mal og eksempel på hva som må med i oppsigelsen.
Hent mal
Mal for sluttavtale
word doc
Google doc
PDF
Mange bruker sluttavtaler og sluttpakker som et alternativ til oppsigelse. Her er mal og oversikt over hva en sluttavtale bør inneholde.
Hent mal
Mal for permitteringsvarsel
word doc
Google doc
PDF
Den ansatte skal ha varsel minst 14 dager på forhånd før permittering. Last ned mal med eksempel på hva varselet må inkludere.
Hent mal
Mal for avskjedigelse
word doc
Google doc
PDF
Avskjedigelse kan benyttes i stedet for oppsigelse dersom den ansatte er skyldig i grovt pliktbrudd eller andre alvorlig forhold som anses som vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.
Hent mal
Mal for sluttattest
word doc
Google doc
PDF
En arbeidstaker har krav på sluttattest når arbeidsforholdet opphører. Her er mal og eksempel for hvordan en sluttattest bør se ut.
Hent mal

Andre maler

Alle maler som ikke passer inn noe annet sted.

Mal for fortrolighetsavtale
word doc
Google doc
PDF
En fortrolighetsavtale er det samme som en erklæring om konfidensialitet. Malen viser eksempel på hva avtalen bør inneholde.
Hent mal

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer