Gratis maler

Mal for protokoll for drøftingsmøte

Vår mal for protokoll for drøftingsmøte er ment som et eksempel på hvordan protkollen kan skrives. Det er ingen lovmessige krav til hvordan protokollen skal skrives, men punktene vi har tatt med er det som anbefales av advokater og Arbeidstilsynet.

Fyll selv inn informasjon om navn, dato, firmanavn som vi har markert med BLOKKBOKSTAVER.

Vi har også kommentert med BLOKKBOKSTAVER der du selv må skrive mer om selve forholdet, hvilke bemekrninger den ansatte hadde, og så videre.

Viktig om drøftingsmøte

  1. Som arbeidsgiver plikter du å avholde et drøftingsmøte med den ansatte før en beslutning om oppsigelse kan tas.
  2. Det er viktig at den ansatte gis anledning til å komme med sine bemerkninger og synspunkter på forholdet, og at dette føres i protokollen.
  3. Søk råd fra advokat dersom du er i tvil om det foreligger saklig grunn for en eventuell oppsigelse.

Mal for drøftelsesmøteprotokoll i tre format

Malen for drøftelsesmøteprotokoll er laget i et dokument. Du kan laste den ned i enten Word-format, Google Docs-format eller PDF-format. Husk at for å kunne bruke og redigere PDF trenger du egen programvare. Hvis du er logget inn i Google kan du klone dokumentet rett fra Google Docs.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer