Gratis maler

Mal for innkalling til generalforsamling

Vår mal for innkalling til generalforsamling er utarbeidet i henhold til aksjelovens § 5-10, og alle lovfestede punkter er tatt med.

Erstatt tekst som er skrevet med BLOKKBOKSTAVER, for eksempel FIRMANAVN AS, DATO, NAVN og så videre, med det som er aktuelt for din bedrift og generalforsamling.

Merk deg også at vi har kommentert med BLOKKBOKSTAVER der du må enten slette punkter eller legge til informasjon. Dette gjelder punktene som har med årsberetning, revisjon og eventuelt valg av nytt styre å gjøre, samt tilhørende informasjon om vedlegg til innkallelsen. Husk også å slette kommentarene våre!

Viktig å huske om innkallingen

  1. Alle aksjeeiere med kjent adresse skal innkalles skriftlig til generalforsamlingen.
  2. Innkallelsen skal sendes senest 1 uke før møtet skal avholdes, med mindre selskapets vedtekter har satt en lengre frist.
  3. Hvis generalforsamlingen skal ta opp andre punkter enn de vi har inkludert i malen, må dette tas med i innkallelsen.
  4. Angående vedleggene: Selskapet kan bestemme i vedtektene at vedlegg som årsregnskap, årsberetning og revisors beretning gjøres tilgjengelig på selskapets nettside. I så fall kan punktet om vedlegg slettes fra innkallelsen. Imidlertid kan enhver aksjeeier likevel kreve å motta skriftlige vedlegg, og da plikter styret å sende skriftlige vedlegg til denne aksjeeieren.

Mal for innkalling generalforsamling i tre format

Malen for innkalling generalforsamling er laget i et dokument. Du kan laste den ned i enten Word-format, Google Docs-format eller PDF-format. Husk at for å kunne bruke og redigere PDF trenger du egen programvare. Hvis du er logget inn i Google kan du klone dokumentet rett fra Google Docs.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer