Gratis maler

Mal for sluttavtale

En sluttavtale, eller en sluttpakke som det også kalles, er et ofte brukt alternativ til oppsigelse. Formålet med en sluttavtale er at begge parter enes om at arbeidsforholdet skal opphøre, mot at den ansatte tilbys økonomisk kompensasjon.

Vår mal for sluttavtale er utformet for å dekke de vanligste momentene som tas med i denne typen avtaler. Legg til eventuelle punkter som gjelder spesifikt ditt selskap og den ansattes arbeidsforhold.

Husk å erstatte tekst som er skrevet med BLOKKBOKSTAVER med dato, arbeidstakers nav, firmanavn, etc. Slett også kommentarene som er skrevet med BLOKKBOKSTAVER.

Viktig om sluttavtale

  1. En sluttavtale for en vanlig arbeidstaker kan ikke avtales på forhånd, og kan først inngås når det er aktuelt at arbeidsforholdet opphører. Unntaket er øverste leder i et selskap.
  2. Dersom sluttavtalen er en del av en nedbemanningsprosess må dette presiseres innledningsvis i avtalen. Dette har vi brukt som standard i vår mal.
  3. I punkt 5 i malen sier den ansatte fra seg retten til å reise søksmål om opphøret av arbeidsforholdet. For at dette punktet skal stå seg rettslig, må den ansatte motta økonomisk kompensasjon.

Mal for sluttavtale i tre format

Malen for sluttavtale er laget i et dokument. Du kan laste den ned i enten Word-format, Google Docs-format eller PDF-format. Husk at for å kunne bruke og redigere PDF trenger du egen programvare. Hvis du er logget inn i Google kan du klone dokumentet rett fra Google Docs.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer