Gratis maler

Mal for innkalling til styremøte

Det er ingen formelle krav til hva en innkalling til styremøte må inneholde, men innkallingen skal skje på en hensiktsmessig måte. Det vil si den må sikre at alle styremedlemmer og daglig leder gis anledning til å delta, med tilstrekkelig frist. Det skal være tydelig når og hvor møtet skal avholdes, og medlemmene skal ha tilgang til et tilfredsstillende behandlingsgrunnlag for sakene som tas opp.

Vår mal imøtekommer disse kravene. Les uansett nøye igjennom, og gjør eventuelt de endringene som passer til ditt selskaps styremøte.

Du må erstatte slike ting som navn, stedsnavn, dato, firmanavn og så videre som vi har skrevet med BLOKKBOKSTAVER. Slett også kommentarene våre som er skrevet med BLOKKBOKSTAVER.

Pass også på at saksnumrene blir riktig. Vi har brukt dette formatet: Sak nr. 01/22, Sak nr. 02/22 - det vil si første sak i året 2022, deretter andre sak og så videre. Endre numrene og årstall slik at de passer til ditt styre.

Viktig om innkalling til styremøte

  1. For at styret skal kunne treffe beslutninger må samtlige av styrets medlemmer være gitt anledning til å delta.
  2. Jf. aksjeloven § 6-19 har daglig leder plikt og rett til til å delta på styremøte.
  3. For at styret skal kunne teffe beslutninger må mer enn halvparten av styremedlemmene delta i behandlingen, jf. aksjeloven § 6-19.
  4. Husk at dersom det finnes varamedlemmer må disse innkalles når regulære styremedlemmer melder forfall.

Mal for styremøteinnkalling i tre format

Malen for styremøteinnkalling er laget i et dokument. Du kan laste den ned i enten Word-format, Google Docs-format eller PDF-format. Husk at for å kunne bruke og redigere PDF trenger du egen programvare. Hvis du er logget inn i Google kan du klone dokumentet rett fra Google Docs.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer