Gratis maler

Mal for styremøteprotokoll

Aksjelovens § 6-29 fastsetter hvordan protokoll fra styremøter skal utarbeides. Vår mal for styremmøteprotokoll er laget i henhold til dette.

I denne malen har vi nummerert sakene 1/22, der 1 refererer til første sak dette året, og 22 refererer til året 2022. Dette må du tilpasse slik at det stemmer i forhold til ditt styremøte.

Du må erstatte slike ting som navn, stedsnavn, dato, firmanavn og så videre som vi har skrevet med BLOKKBOKSTAVER. Slett også kommentarene våre som er skrevet med BLOKKBOKSTAVER.

Viktig om protokoll fra styremøte

  1. Som skrevet i malen må det fremgå i protokollen at saksbehandlingen oppfyller kravene i aksjelovens § 6-24.
  2. Hvis en beslutning i styremøtet ikke er enstemmig, må det angis hvem som har stemt for og imot.
  3. Styremedlemmer og daglig leder kan kreve at deres oppfatning føres inn i protokollen dersom de er uenige i en beslutning som styret foretar.
  4. Alle medlemmer som deltok skal som en hovedregel signere protokollen.
  5. Hvis styret består av flere enn 5 medlemmer, kan styret velge to medlemmer til å signere. Dersom denne praksisen gjennomføres må styret sende kopi av protokollen til samtlige styremedlemmer, med frist for merknader som det eventuelt kreves skal med i protokollen.
  6. Protokollen skal oppbevares i hele selskapets levetid.

Mal for styremøteprotokoll i tre format

Malen for styremøteprotokoll er laget i et dokument. Du kan laste den ned i enten Word-format, Google Docs-format eller PDF-format. Husk at for å kunne bruke og redigere PDF trenger du egen programvare. Hvis du er logget inn i Google kan du klone dokumentet rett fra Google Docs.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer