Gratis maler

Mal for vedtekter

Selskapets opprinnelige vedtekter opprettes når selskapet blir stiftet. Aksjelovens § 2-2 spesifiserer hva vedtektene må inneholde som et minimum. Vår mal for vedtekter oppfyller disse kravene.

Har dere som stifter selskapet bestemt at selskapet ikke skal betale utbytte til aksjeeierne? I så fall må dere legge til et punkt i vedtektene med bestemmelser for hvordan overskudd skal anvendes, og hvordan selskapets formue skal anvendes ved en eventuell oppløsning.

Vi har også en mal for stiftelsesdokument som du kan bruke med disse vedtektene dersom du holder på opprette et selskap.

Viktig om endring av vedtekter

  1. Styret og alle som eier aksjer i selskapet kan foreslå endringer av vedtektene.
  2. Vedtektene i et selskap kan kun endres av generalforsamlingen.
  3. For at endringer skal kunne vedtas må minimum to tredjedeler av generalforsamlingen stemme for dette. Flertallet må i tillegg representere minimum to tredjedeler av alle aksjene i selskapet.
  4. Alle endringer skal rapporteres til Foretaksregisteret i Brønnøysundregistrene.
  5. Det gjøres ved å bruke Samordnet registermelding, der protokoll fra generalforsamlingen som viser endringene i vedtektene må være vedlagt.

Mal for vedtekter i tre format

Malen for vedtekter er laget i et dokument. Du kan laste den ned i enten Word-format, Google Docs-format eller PDF-format. Husk at for å kunne bruke og redigere PDF trenger du egen programvare. Hvis du er logget inn i Google kan du klone dokumentet rett fra Google Docs.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer