Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Anskaffelseskost


Hva er anskaffelseskost?

Anskaffelseskost er sentralt både dersom du kjøper inn varer til videresalg eller om du produserer dine egne varer. Denne artikkelen forklarer det du trenger å vite om anskaffelseskost samt hva den brukes til.

Se vår korte forklaring på hva anskaffelseskost er

Hvordan regner jeg ut anskaffelseskost?

Når du regner ut anskaffelseskost for innkjøpte varer, tar du i betraktning alle kostnader du har ved å anskaffe produktet. Det vil si innkjøpsprisen for produktet, inngående mva, fraktkostnader for produktet og eventuell montering.

Anskaffelseskosten sier altså hvor mye det koster å få produktet helt fra leverandøren ut til ditt eget lager. Dersom du produserer dine egne varer, vil anskaffelseskosten tilsvare kostnaden av råvarer til produksjon, lønn til arbeidere og leie av lokale til produksjon i forbindelse med tilvirkningen. Ved tilvirkning av egne varer, omtales gjerne anskaffelseskost som selvkost.

Hva brukes anskaffelseskost til?

Du gjør lurt i å ha en oversikt over produktenes anskaffelseskost av flere grunner. For det første er en oversikt over dette sentralt dersom du skal vite hvordan du skal prise produktene dine; det blir vanskelig å vite hvor lønnsom virksomheten er uten å ha et grunnlag for prissettingen.

Ved verdivurdering av eiendelene dine i balansen, er det ofte slik at disse verdsettes ved laveste verdis prinsipp. Dette prinsippet sier at omløpsmidlene dine skal verdsettes etter den laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi, og ofte er anskaffelseskosten lavest. For å verdsette balansen riktig, er det derfor viktig at du har en oversikt over hva bedriften selv betalte for å få inn produktet på lager.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer