Regnskapsordboken

Bilagsliste


Hva er en bilagsliste?

En bilagsliste er rett og slett en liste over alle transaksjoner som du har registrert i regnskapet ditt.

Transaksjonene er vanligvis bokført kronologisk fra eldst til yngst, og nummerert fortløpende.

Bilagslisten i regnskapsprogram

Et skybasert regnskapsprogram kan alltid vise deg bilagslisten. Vanligvis er listen sortert fra yngst til eldst, slik at det første du ser er transaksjoner som har funnet sted for kort tid siden. Du kan du også søke etter tekst i transaksjoner eller vise fram et utvalg av transaksjoner basert på kriterier som du velger - f.eks. kun for en bestemt tidsperiode.

© 2021 Luca Labs AS.