Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Goodwill


Hva er goodwill?

Det er ikke ofte man kan forsvare det å betale mer enn den bokførte verdien for noe, men noen ganger gir det mening. I regnskapssammenheng kalles denne overskytende summen for goodwill.

Eksempel på goodwill

Et selskap som du er interessert i å kjøpe har regnskapsført verdi på 2 millioner kroner. Du bestemmer deg å legge inn et bud på 2,5 millioner kroner og får gjennomslag. Forskjellen på 500 000 kroner mellom den regnskapsførte verdien og den endelige kjøpssummen blir en eiendel du kan føre opp i balansen din.

Hvorfor goodwill?

Det finnes flere grunner til å betale mer for et selskap enn kun den bokførte verdien. Et selskap kan for eksempel ha et godt omdømme, men i den bokførte verdien er det primært verdien av de kalkulerbare eiendelene som medregnes.

Det at selskapet har et godt omdømme er av verdi for deg som kjøper, men det er vanskelig å regne ut akkurat hvor mye. Som resultat, uteblir ofte verdier som omdømme og rykte i den regnskapsmessige verdisettingen av selskaper. Man fører derfor heller dette opp som goodwill på kjøpers regning der dette er aktuelt.

Hva gjør jeg med goodwill?

Goodwill blir som nevnt en eiendel i balansen din, denne kan avskrives og selskapet kan oppnå skattefordel som følge. Denne eiendelen inngår i saldogruppe for “ervervet forretningsverdi” og avskrivningssats pr 01.01.2018 er 20% av saldo per år.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer