Regnskapsordboken

Inflasjon


Hva er inflasjon?

Du har sikkert hørt historier om at man kunne få kjøpt seg et hus for et par hundre tusen kroner før i tiden, mens man idag må ut med flere millioner for det samme huset. Hvorfor er det egentlig sånn?

Det er flere faktorer som er med på å gjøre overnevnte eksempel til en realitet, den viktigste av dem er inflasjon. Dette er et fenomen som oppstår som følge at mengden penger i sirkulasjon øker fortere enn tilbudet av varer og tjenester, noe som er med på å svekke kjøpekraften til valutaen.

Hvordan oppstår inflasjon?

Fordi det i praksis er umulig å unngå at varer og tjenester har en konstant flyt hele tiden (les: corona-pandemien) vil det alltid foreligge et visst nivå av inflasjon i økonomien. Dette er naturlig, men det vil derimot være svært ugunstig at inflasjonsnivået stiger til for høye nivåer. Dette vil svekke valutaens verdi i så stor grad at den ikke lenger vil ha noen ordentlig kjøpekraft - og du må som resultat laste opp en trillebår med 1000-lapper for å kjøpe deg et brød på butikken. Dette kalles hyperinflasjon og er heldigvis noe man kan unngå. Sentralbankene hindrer gjerne hyperinflasjon gjennom å øke styringsrenten slik at økonomisk aktivitet i markedet reduseres, prisnivået presses som følge ned for å møte etterspørselen i markedet - og valutaens kjøpekraft gjenopprettes.

Hva betyr inflasjon for bedriften din?

Fra 2010 til 2020, altså en 10-årsperiode, var inflasjonen på cirka 20%. Dersom den samme trenden vedvarer de neste 10 årene, vil bedriften om 10 år i realiteten kun få 80 prosent kjøpekraft fra salgsinntektene av produktet dersom de ikke øker prisen. Dette betyr at bedriften er nødt til å øke prisene i takt med inflasjonen for å få inn tilstrekkelig kjøpekraft på inntektene sine.

© 2021 Luca Labs AS.