Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Merverdiavgiftsregisteret


Hva er merverdiavgiftsregisteret?

For at en bedrift skal medregne mva i prisen på varene de selger, må den være registrert i det som heter merverdiavgiftsregisteret. Uten registrering her, vil bedriften heller ikke kunne få mva-fradrag for de tingene som den kjøper inn.

Når skal bedriften registreres i merverdiavgiftsregisteret?

Som hovedregel må bedriften ha en mva-pliktig årlig omsetning på minimum 50 000kr før den kan søke om å bli mva-registrert. Med årlig omsetning menes her ikke ett kalenderår, da omsetningen like gjerne kan gjelde fra mars i år til mars neste år. Altså må bedriften ha solgt varer som er mva-pliktige til 50 000kr innen 12 måneder for å møte kravet, men merk igjen at bedriften ikke skal fakturere med mva i prisen på denne omsetningen.

Hva skjer når bedriften registreres i merverdiavgiftsregisteret?

Når bedriften har nådd omsetningskravet og har registrert seg i merverdiavgiftsregisteret, kan den:

  • Legge til merverdiavgift i prisen på varene den selger
  • Få mva-fradrag for ting den kjøper inn til bruk i bedriften

Ved mva-oppgjørene vil bedriften enten bli skyldig mva eller få mva til gode (avhengig av innkjøp og omsetning), men det skjer altså først etter den er registrert i merverdiavgiftsregisteret.

Må alle bedrifter registrere seg i merverdiavgiftsregisteret?

Ikke alle bedrifter trenger å registrere seg i merverdiavgiftsregisteret. Dersom bedriften primært har omsetning som er utenfor avgiftsområdet, skal den ikke registrere seg i merverdiavgiftsregisteret. Bedriften skal følgelig ikke legge til mva i salgsprisen sin. Eksempler på slike bedrifter kan være legekontorer, universiteter eller høyskoler.

Det er også enkelte varer og tjenester som er fritatt mva. Her skal bedriften som selger disse likevel registrere seg i merverdiavgiftsregisteret, men da ikke legge til mva i salgsprisen. Eksempler på slike varer er aviser, bruktbiler og bøker. Omsetningen fra salg av slike varer og tjenester føres opp som en egen post i mva-meldingen.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer