Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Nullpunktsomsetning


Hva er nullpunktomsetning?

Nullpunktomsetning er omsetningen bedriften må ha for å gå «break even» eller «i null». Det vil si omsetningen som gjør at de totale kostnadene er lik de totale inntektene.

Vi bruker også begrepet dekningspunkt om omtrent det samme, men da spesifikt om hvor høy omsetningen må være for å gå i null.

Se vår korte forklaring på hva nullpunktomsetning er

Finne nullpunktomsetning

For å finne nullpunktomsetning foretar du en såkalt nullpunktsanalyse. Dette er å regne ut hvilket salgsvolum bedriften må ha for å dekke alle kostnadene sine, og dermed gå i null. Nullpunktsomsetning kan beregnes i forhold til både antall enheter bedriften må selge for å gå i null, eller hvor stor omsetning må være i kroner.

Først må vi forklare dekningsbidrag og dekningsgrad

Dekningsbidraget er det du tjener på et enkelt salg, etter at du har trukket fra kostnadene som er knyttet til salget. Med andre ord; dekningsbidraget finner du ved å ta salgsinntekten minus de variable kostnadene.

Vi kan bruke dekningsbidrag per enhet du selger, for å finne nullpunktsomsetningen per antall enheter du må selge for å gå i null. Det gjør vi med denne formelen:

Hvis du vil finne nullpunktomsetning i kroner du må ha i omsetning, må du først finne det vi kaller dekningsgrad (som blir et prosenttall) ved å bruke formelen:

  • Dekningsgrad = (dekningsbidrag per enhet / salgspris per enhet) x 100

Deretter bruker vi dekningsgraden i denne formelen for å finne nullpunktomsetning i kroner:

  • Nullpunktomsetning i kroner = bedriftens faste kostnader / dekningsgrad

Eksempler på beregning av nullpunktomsetning

Med forståelse av dekningsbidrag og dekningsgrad, kan vi vise eksempler på hvordan nullpunktomsetningen regnes ut.

Tenk at du produserer og selger kaker, og i fjor omsatte du kaker for 1 000 000 kroner. Samtidig hadde bedriften faste kostnader på 500 000 kroner. Hver kake ble solgt for 500 kroner, og de variable kostnadene per kake (per enhet) var 250 kroner.

Slik beregner vi nullpunktomsetning i enheter

Dekningsbidraget er:

  • 500 kroner – 250 kroner = 250 kroner

Nullpunktomsetning i antall enheter blir da:

  • 500 000 kroner (faste kostnader) / 250 kroner (dekningsbidrag) = 2 000

Du må altså selge 2 000 kaker for å gå i null.

Slik beregner vi nullpunktomsetning i kroner

Vi fortsetter med kakesalget, og vil nå finne nullpunktomsetning i kroner.

Dekningsgraden er:

  • (250 kroner / 500 kroner) x 100 = 50 %

Nullpunktomsetning i kroner blir da:

  • 500 000 kroner (faste kostnader) / 0,5 (dekningsgrad 50%) = 1 000 000 kroner

Du må altså selge kaker for 1 000 000 kroner (1 million) for å gå i null.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer