Regnskapsordboken

Obligasjon


Du har kanskje selv kjøpt verdipapirer i form av aksjer, satt penger i fond på børsen eller kjenner noen som har gjort det. Det finnes flere typer verdipapirer enn de som ble nevnt over, og en av dem er obligasjoner.

Hva er en obligasjon?

En obligasjon er et gjeldsbrev som ofte utstedes av staten eller gjennom private selskaper. Obligasjoner som er utstedt av staten kalles statsobligasjoner og obligasjoner som utstedes av selskaper kalles kredittobligasjoner.

Hvordan fungerer obligasjoner?

Når du kjøper obligasjoner, betaler utstederen avdrag og renter på disse på lik linje som med lån. Avdrag- og renteinntektene du mottar for disse er ofte høyere enn avkastningen du ville fått ved å plassere pengene på høyrentekonto i bank, og det er dette som er motivasjonen til å kjøpe dem.

© 2021 Luca Labs AS.