Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

OTP - Obligatorisk tjenestepensjon


Hva er OTP?

OTP er forkortelse for Obligatorisk TjenestePensjon, det vil si en lovbestemt pensjonssparing for ansatte.De fleste arbeidsgivere (se unntak lenger ned) i privat sektor er pålagte å betale inn minimum 2% av den ansattes lønn til OTP, for ansatte som er 13 år eller eldre. Det er arbeidsgiveren som må dekke kostnadene for OTP.

Obligatorisk tjenestepensjon kommer i tillegg til alderspensjon fra Statens folketrygd.

Krav til OTP

Hvis en arbeidsgiver oppfyller minst ett av følgende vilkår, er arbeidsgiveren pålagt å opprette pensjonsordning for sine ansatte:

  • Virksomheten har minst 2 arbeidstakere, og der begges arbeidstid og lønn utgjør 75% eller mer av det som tilsvarer full stilling
  • Virksomheten har minst 1 arbeidstaker som ikke har eierinteresser i foretaket, og der arbeidstakeren har en arbeidstid og lønn som utgjør 75% eller mer av det som tilsvarer full stilling
  • Virksomhetens arbeidstakere har arbeidstid og lønn som utgjør 20% av full stilling, og der arbeidstakerne til sammen utfører arbeid som tilsvarer 2 årsverk eller mer

Dette gjelder ansatte som er:

  • Fylt 13 år
  • Pliktige medlemmer av folketrygden * Har en inntekt som overstiger grensen for rapporteringspliktig lønn

OTP har virkning fra første arbeidsdag og første krone som betales i lønn eller andre ytelser.

Opprette pensjonsordning for ansatte

Som arbeidsgiver plikter du å opprette OTP innen 6 måneder etter at plikten oppstår, det vil et halvt år etter at ansettelsesforholdet begynte. Pensjonsavtalen skal opprettes i en godkjent pensjonsinnretning (bank, forsikringsselskap, verdipapirfond og andre).

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer