Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Salgsbudsjett


Hva er et salgsbudsjett?

Et salgsbudsjett er en økonomisk plan som viser hvor store salgsinntekter bedriften venter å få i en gitt periode, f.eks per måned, kvartal, halvår eller år.

Hvordan sette opp et salgsbudsjett?

For å kunne sette opp et godt salgsbudsjett, er det en fordel at bedriften har god informasjon om inntektene de forventer å motta i perioden. Det er flere måter å skaffe den informasjonen på, men et utgangspunkt kan være å sammenligne med omsetningen for samme periode det forrige året og eventuelt justere opp/ned avhengig av hvilke endringer bedriften har foretatt seg.

Merk at omsetningen fra de eksisterende kundene dine vil kunne gi de mest nøyaktige prognosene, da man ikke alltid kan regne med de kundene som kommer og går sporadisk. De eksisterende kundene har også gjerne en anelse om hvor mye de selv kommer til å kjøpe, slik at bedriften kan hente sikker informasjon fra disse.

Det er ofte hensiktsmessig å dele inn salgsbudsjettet i enkelte produkter og målgrupper, slik at man kan legge en mer tilrettelagt strategi for salget.

Salgsbudsjett er ulikt likviditetsbudsjett

Salgsbudsjettet viser forventede inntekter, mens likviditetsbudsjettet viser forventede innbetalinger. En inntekt er ikke nødvendigvis en umiddelbar innbetaling, da den gjerne kan være bundet i en kundefordring i opptil flere måneder. Og innbetalinger kan for øvrig være alt fra salg av anleggsmidler til donasjoner, altså har ikke disse nødvendigvis noe med selskapets inntekter å gjøre. Bruker man salgsbudsjettet til å vise likviditeten i selskapet, vil man derfor kunne få feilaktige tall.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer