Regnskapsordboken

Tap på fordring


Hva er tap på fordring?

Tap på fordring betyr at du gir opp å få betalt fra en kunde som skylder deg penger - f.eks. fordi din kunde har gått konkurs.

Hvorfor fører man tap på fordring?

Når du har prøvd alt for å få inn penger fra en kunde uten å lykkes, da blir det feil å beholde denne kundefordringen i regnskapet - du kan jo ikke påstår at det ligger en verdifull eiendel her!

Det er også noen fordeler ved å konstatere et tap på en fordring: Dersom det er helt sikker at du aldri vil se pengene, kan du hente tilbake merverdiavgift som du har betalt til staten iiht fakturaen fordringen gjelder, og du reduserer resultatet ditt - som kan gi deg lavere skatt.

Hvordan fører jeg tap på fordring i regnskapet mitt?

Når du tapsfører en fordring, så registrerer du en kostnad (“Tap på fordring”), og du reduserer den tilhørende eiendelen i balansen (1500-konto) tilsvarende.

© 2021 Luca Labs AS.