Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Tilknyttet selskap


Hva er et tilknyttet selskap?

Begrepet tilknyttet selskap brukes for å beskrive et selskap som man har en løpende forbindelse med. Et selskap er enten tilknyttet gjennom at selskapet har en bestemt eierandel i selskapet ditt eller motsatt, eller ved at selskapene deres eies av det samme morselskap.

Se vår korte forklaring på hva et tilknyttet selskap er

Tilknyttet selskap ved eierandel

Et tilknyttet selskap har ikke beslutningsmyndighet over et annet. For at dette skal være tilfellet, er selskap A nødt til å ha eierandel på mindre enn 50% i selskap B. Det vil i praksis si at selskap A kan eie opptil 49% av aksjene i selskap B, dette er en betydelig eierandel og det er ofte slik at selskap A er i stand til å påvirke de større beslutninger som tas i selskap B - selv om det formelt sett ikke har noen beslutningsmyndighet.

Tilknyttet selskap ved felles organisasjon

Den andre formen for tilknyttet selskap er ved at selskap A og selskap B begge eies av et annet selskap, selskap C. Selskap C har altså en eierandel på mer enn 50% i begge selskapene og omtales gjerne som morselskapet.

A og B omtales ofte som søsterselskaper, og er i så måte tilknyttede. A, B og C utgjør til sammen det som kalles et konsern.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer