Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Uføreforsikring


Hva er uføreforsikring?

En uføreforsikring gir deg en utbetaling dersom du blir varig arbeidsufør (helt eller delvis) som en følge av ulykke eller sykdom. Forsikringen er ment å kompensere for inntektstapet som følge av at du ikke kan jobbe lenger. En uføreforsikring gjelder ikke ved dødsfall - til det må du ha såkalt livsforsikring eller dødsforsikring.

Se vår korte forklaring på hva uføreforsikring er

To typer uføreforsikring

Forsikringsselskapene tilbyr vanligvis to typer uføreforsikring, henholdsvis disse:

  • Uførerente – Du får en månedlig utbetaling dersom du blir arbeidsufør. Forsikringsselskapene kaller ofte denne typen avtale for uførepensjon.
  • Uførekapital – Du får en engangsutbetaling ved livsvarig arbeidsuførhet.

Utbetaling av uføreforsikring

Utbetalingen kommer an på i hvilken grad du er arbeidsufør, så fremt uførheten regnes som minst 50%. Dersom du da har avtale om uførerente (uførepensjon), vil graden av arbeidsufør bestemme størrelsen på de månedlige utbetalingene. Forutsetningen er som regel at arbeidsuførheten har vart i minimum 12 måneder.

Dersom du har avtale om uførekapital (den mest vanlige uføreforsikringen), vil du få hele forsikringsbeløpet utbetalt ved minimum 50% arbeidsuførhet. Forutsetningen er vanligvis at uførheten har vart i minimum 24 måneder.

Arbeidsgiver er ikke pålagt å tegne uføreforsikring

Arbeidsgivere er ikke lovpålagte å tegne uføreforsikring for sine ansatte, men de er pålagte å tegne det som kalles yrkesskadeforsikring. Pålegget gjelder for både heltids- og deltidsansatte.

Yrkesskadeforsikring dekker økonomisk tap når den ansatte får en yrkesskade, mens uføreforsikring vil også gjelde dersom skaden eller sykdommen inntreffer utenfor arbeidet.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer