Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Aksjonæravtale


Hva er en aksjonæravtale?

En aksjonæravtale er en avtale mellom to eller flere aksjeeiere i et aksjeselskap. Vanligvis regulerer avtalen disse forholdene:

  • Fordeling av styreplasser
  • Selskapets utbyttepolitikk
  • Forkjøpsrett
  • Medsalgsrett
  • Betingelser for salg eller kjøp av aksjer fra andre eiere i selskapet
  • Hvordan aksjen skal verdsettes

Les gjerne denne artikkelen på bloggen vår om aksjonæravtaler.

Se kort forklaring på hva en aksjonæravtale er

Forskjeller mellom aksjonæravtaler og vedtekter

Aksjeloven § 2-1 sier at alle AS skal ha vedtekter. Vedtektene kan ses på som selskapet lover og regler, og de er bindende for selskapets styre og generalforsamling, det vil si samtlige eiere i selskapet. Vedtektene skal registreres i Foretaksregisteret.

Aksjonæravtaler er derimot ikke bindende for andre enn de som inngår avtalen. Avtalen er privatrettslig og trenger ikke registreres noe sted.

Hvorfor ha en aksjonæravtale?

Hvis selskapet har få eiere og godt utarbeidede vedtekter, er det ofte ikke nødvendig at eierne lager aksjonæravtaler seg imellom. Men, når antall eiere øker dukker gjerne behovet opp.

En vel utformet aksjonæravtale regulerer forhold som ikke er dekket i vedtektene og lovverket, og bidrar til at aksjonærenes rettigheter er bedre sikret.

Mal og eksempel på aksjonæravtale

I Lucas verktøykasse finner du mange nyttige maler og verktøy, blant annet en mal for aksjonæravtale. Siden denne typen avtaler kan være svært forskjellige, alt ettersom hvilket selskap og hvilke eiere det er snakk om, er malen mest ment som et eksempel på hvordan slike kontrakter skriver. Innholdet er imidlertid ganske standard, og vil kunne fungere som et godt utgangspunkt for de fleste.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer