Vedtekter i aksjeselskap - Med mal

Ben Fischer

Tar ca 3 minutter å lese

Vedtekter i et aksjeselskap kan ses på som grunnloven i firmaet. Du må oppgi vedtektene når du stifter selskapet, men det holder som regel med minimumskravet. Så lenge det ikke er noe spesielt som må med tar det neppe mer enn et par minutter å få bestemmelsene på plass.

Her kan du lese om hva kravene er, hvordan du endrer vedtekter senere, samt se eksempel og mal for vedtekter.

Vedtekter på et blunk

I videoen forklarer Nathalie fra Luca det du trenger å vite om vedtekter i aksjeselskap.

Du kan spare en del tid ved å ta Snarveien når du skal starte AS. Snarveien er vår gratistjeneste som gjør det raskere og enklere å stifte og registrere selskapet.

Der setter vi automatisk opp vedtekter til selskapet ditt i henhold til minstekravene.

Alt du trenger å gjøre er å fylle inn den påkrevde informasjonen. Vedtektene blir da en del av selskapets stiftelsesdokument som du signerer til slutt med BankID, og så er du fiks ferdig med stiftelsen.

Hvis du ønsker kan du selvsagt legge til flere punkter til vedtektene enn det minstekravet tilsier. Du kan også endre vedtektene senere dersom behovet oppstår.

Eksempel og mal for vedtekter

Så enkelt kan det gjøres for å oppfylle kravene til hva vedtektene må inneholde. De fleste inkluderer likevel litt mer utfyllende informasjon, og spesielt dersom selskapet skal ha flere eiere.

I henhold til aksjeloven skal vedtekter i et aksjeselskap som et minimum inneholde disse fem punktene:

 1. Navn på selskapet
 2. Forretningsadresse
 3. Selskapets formål
 4. Størrelsen på aksjekapitalen
 5. Aksjens pålydende

Er det i tillegg bestemt at selskapet ikke har som formål å gi utbytte til eierne? I så fall må vedtektene ha bestemmelser som beskriver hvordan overskudd og formue skal fordeles dersom selskapet oppløses.

Hvis selskapet skal ha flere eiere bruker man å ta med dette i vedtektene:

 • Høyeste og laveste antall styremedlemmer selskapet kan ha.
 • Om selskapet skal ha flere daglige ledere, og i så fall om disse skal fungere som et felles organ.
 • Hvilke saker generalforsamlingen skal behandle.
 • Om aksjene i selskapet skal registreres i et verdipapirregister.

Følg lenken hvis du vil bruke vår mal for vedtekter. Malen kan lastes ned i Word- og Pdf-format, eller du kan klone den fra Google Docs.

De fleste som starter aksjeselskap alene klarer seg fint med vedtekter som bare oppfyller minstekravet.

Hvis du vil endre selskapets vedtekter

Alle som er aksjonærer og/eller styremedlemmer i selskapet kan foreslå endringer til vedtektene. Det er også vanlig at selskapet tvinges til å foreta endringer, for eksempel ved at det får revisjonsplikt eller ved en navneendring av selskapet.

Regler for endring av vedtekter:

 • Forslaget til endring må tas opp i ordinær generalforsamling.
 • Minimum to tredjedeler av generalforsamlingen må stemme ja til forslaget for at endringen skal kunne foretas.
 • De to tredjedelene skal også representere minimum to tredjedeler av aksjekapitalen av de som er tilstede på generalforsamlingen.
 • Endringen skal føres i selskapet vedtektsdokument.

Husk at endringen skal registreres i Foretaksregisteret. Dette gjør du ved å bruke Samordnet registermelding som du finner hos Altinn. Her må du samtidig legge ved referatet fra generalforsamlingen der det fremgår hva de nye vedtektene er.

Endringer av vedtekter i Foretaksregisteret er gratis, med to unntak.

Hvis du skal endre selskapets navn, eller ved nedsettelse av aksjekapitalen, krever Brønnøysundregistrene et gebyr på 1 440 kroner.

Skal aksjeselskapet ha flere eiere?

Å starte AS sammen med andre krever som regel litt mer enn bare enkle vedtekter. Da anbefales det at dere som er eiere inngår en såkalt aksjonæravtale. Aksjonæravtaler regulerer forholdet mellom de spesifikke eierne som inngår avtalen.

Et typisk eksempel er når to personer eier 50% av aksjene hver. Hvordan skal da en uenighet om driften løses? Løsningen på denne typen problemstillinger skriver dere ned i avtalen, slik at dere forhåpentligvis unngår krangel og konflikt.

Oppstart & Etablering

Tips og triks om det å starte opp

Markedsføring, salg og vekst

Du må selge for å tjene penger

Regnskap & Rapportering

Før regnskap og myndighetsrapportering effektivt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer