Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Amortisering


Hva er amortisering?

Amortisering i sammenheng med økonomi er et uttrykk vi bruker om nedbetaling av lån med faste avdrag og til faste terminer. Vi bruker også uttrykket innen finans, og da i sammenheng med avskrivninger og nedskrivninger.

Se kort forklaring hva amortisering er

Amortisering av serielån og annuitetslån

Et serielån amortiseres ved at vi betaler like store avdrag hver termin, helt til lånet er fullt tilbakebetalt. Terminbeløpet blir dermed også størst ved første avdrag (fordi rentekostnadene da er høyest), og synker gradvis ettersom vi betaler avdragene.

Et annuitetslån amortiseres ved at vi betaler samme beløp hver eneste termin. Rentene er dermed høyest ved første termin, mens avdraget er lavest. Størrelsen på avdraget øker og rentekostnaden synker for hver termin, frem til lånet er fullt tilbakebetalt.

Totalkostnadene på et serielån vil være lavere enn totalkostnadene på et annuitetslån.

Amortisering av immaterielle eiendeler

I finanssammenheng bruker vi begrepene avskrivning og nedskrivning om fysiske eiendeler, for eksempel biler og datautstyr.

Hvis vi snakker om reduksjon i verdi av immaterielle eiendeler, for eksempel patenter, lisenser og goodwill, bruker vi uttrykket amortisering.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer