Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Avskrivning


Hva er en avskrivning?

Når du kjøper en dyr gjenstand som skal brukes i bedriften din, vil du kunne føre opp verditap som denne gjenstanden gjennomgår over tid, dette kalles en avskrivning. Denne artikkelen forklarer nøyere hva dette er.

Se vår korte forklaring på hva avskrivning er

Hvorfor føre avskrivning?

For det første er du lovpålagt å føre avskrivninger av eiendelene dine. Dette for at verdiene i balansen din skal stemme overens med virkeligheten og derfor ikke gi inntrykk av at bedriften har høyere verdier enn det den egentlig har. Det ligger også i din egen interesse å føre avskrivning på eiendeler, da bedriften kan oppnå en skattemessig fordel ved å gjøre det. Selv om en avskrivning ikke “koster noe” for bedriften din i form av betaling, er det like fullt en kostnad. Det vil si at avskrivninger påvirker årsresultatet som en hvilken som helst annen kostnad gjør. Desto større avskrivningene er, jo lavere vil årsresultatet bli. Dette resulterer i at selskapet betaler mindre skatt enn de ville gjort uten avskrivningene og de har i så måte oppnådd en skattemessig fordel.

Hvordan fører jeg en avskrivning?

Den vanligste metoden for å føre avskrivninger er saldometoden. Dette er en degressiv metode som betyr at avskrivningene er høyest i starten, før de gradvis avtar. Dette er logisk, tenk at du kjøper en helt ny bil. Bilen vil tape seg tungt i verdi de første årene, mens verditapet etter hvert som årene går vil stabilisere seg. Ved saldometoden så setter du en fast prosentsats som eiendelen skal avskrives med per år. Prosentsatsen bestemmes av antall år som eiendelen er forventet å vare og dette varierer ettersom hvilken type eiendel det er snakk om. For eksempel skal ikke bygninger avskrives med mer enn 2% per år, siden forventet levetid på disse minimum er 50 år.

En annen metode for avskrivning er den lineære metoden. Her deler du verdien på antall forventede leveår og avskriver med samme beløp hvert år. F.eks vil en bil med verdi på 100 000kr og levetid 5 år avskrives med 20 000kr årlig gjennom levetiden.

Illustrasjon: Avskrivning

Bedriften kjøper en varebil til 100 000kr med forventet levetid på 5 år og avskrivningssats settes til 20% per år.

År 1: 100 000kr * 20% = 20 000kr avskrivning

År 2: 80 000kr * 20% = 16 000kr avskrivning

År 3: 64 000kr * 20% = 12 800kr avskrivning

År 4: 51 200kr * 20% = 10 240kr avskrivning

År 5: 40 960kr * 20% = 8 192kr avskrivning

Som illustrert, avtar summen av avskrivninger for hvert år som går. Eiendelens verdi etter endt avskrivningsperiode er 32 768kr, dette kan omtales som eiendelens skrapverdi eller utrangeringsverdi.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer