Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Ansvarlig selskap (ANS)


Hva er et ansvarlig selskap (ANS)?

I et ansvarlig selskap (ANS) har deltakerne et ubegrenset og personlig ansvar for alle selskapets forpliktelser, inklusive gjeld. Hvis en kreditor ikke får oppgjør fra selskapet, kan kreditoren kreve at deltakerne må gjøre opp.

På dette punktet er et ansvarlig selskap likt et enkeltpersonforetak, men i et ANS er det altså flere deltakere.

Se kort forklaring AND og DA

To typer ansvarlig selskap

Vi skiller mellom to typer ansvarlig selskap. Forkortelsen ANS brukes om ansvarlig selskap med udelt ansvar, og DA brukes om ansvarlig selskap med delt ansvar.

Ansvarsformen bestemmes i selskapsavtalen når selskapet registreres i Foretaksregisteret. Selskapsloven i Norge stiller krav til hva en selskapsavtale må inneholde som et minimum. Avtalen kan endres av deltakerne, og eventuelt nye deltakere plikter å tiltre avtalen skriftlig.

Forskjellen på ANS og DA

I et ANS har deltakerne såkalt solidarisk ansvar, det vil si at ansvaret for gjelden er personlig og ubegrenset. En kreditor kan da kreve inn hele gjelden fra hvilken som helst av deltakerne i det ansvarlige selskapet, og så kan deltakerne eventuelt gjøre opp seg imellom i etterkant.

I et DA har deltakerne samlet sett et ubegrenset og personlig ansvar for gjelden. Det betyr at hver enkelt deltaker kan kun lastes for sin andel av ansvaret. Andelen av ansvar skal være beskrevet i selskapsavtalen.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer