Regnskapsordbok

Ansvarlig selskap (ANS)


Hva er et ansvarlig selskap (ANS)?

Ansvarlig selskap er en selskapsform hvor eierne bærer ubegrenset ansvar for selskapets gjeld.

Det finnes to typer ansvarlige selskaper; ett har delt ansvar (DA) og ett har solidarisk ansvar (ANS). I et ansvarlig selskap med solidarisk ansvar stiller eierne seg fullt ansvarlig for selskapets gjeld. Det vil si at kreditorene kan kreve inn gjelden fra en vilkårlig eier, og det blir opp til eierne selv å gjøre opp seg i mellom. Det spiller med andre ord liten rolle hvor stor eierandel den enkelte eier har, da man uansett er personlig ansvarlig for selskapets gjeld.

ANS kontra AS

I et ansvarlig selskap (ANS) bærer eierne (to eller flere personer) som nevnt ubegrenset ansvar. Det betyr at dersom selskapet går konkurs, vil eierne stå igjen med personlig ansvar for gjelden som virksomheten har pådratt seg og det blir opp til eierne selv å gjøre opp seg i mellom. I et aksjeselskap derimot, er eier(nes) ansvar som hovedregel begrenset til kapitalen som er skutt inn. Det vil si at dersom aksjeselskapet skulle gå konkurs, vil eier(ne) kun tape dette beløpet - og gjelden vil i praksis aldri bli betalt.

© 2022 Luca Labs AS.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer