Regnskapsordboken

Enkeltpersonforetak


Enkeltpersonsforetak (ENK)

I Norge har vi primært fire forskjellige selskapsformer for næringsdrivende, hvor de mest sentrale er aksjeselskap (AS) og enkeltpersonsforetak (ENK). Denne artikkelen forklarer kort hva sistnevnte er, samtidig hvilke fordeler og ulemper som denne selskapsformen medfører for deg som gründer.

Hva er et enkeltpersonsforetak?

Som navnet antyder drives et enkeltpersonsforetak som regel av en enkelt person, men det er mulig å ha flere ansatte på lønningslisten. Det er derimot ikke mulig å dele ansvaret med flere, og personen som eier enkeltpersonsforetaket stilles direkte ansvarlig for foretakets økonomi.

Er ENK selskapsformen for deg?

Det er enkelte fordeler med å drive et enkeltpersonsforetak kontra aksjeselskap. Det er blant annet særdeles lett å komme i gang, da du ved oppstart kun har deg selv å ta hensyn til. Det er også gratis å registrere et enkeltpersonsforetak og du trenger derfor ingen startkapital ved oppstart som du gjør med AS.

Det er dog også ulemper ved å velge enkeltpersonsforetak som selskapsform. Den største er at foretaket og innehaveren selv regnes lovmessig som én enkelt enhet. Dette betyr at innehaveren stilles direkte ansvarlig for foretakets økonomi, og dersom foretaket skulle gå konkurs vil innehaveren kunne havne i gjeld som følge av dette. Dette kan vise seg å bli svært ugunstig for innehaveren, da innehaveren i verste fall må selge unna personlige eiendeler for å betale ned gjelden som foretaket har pådratt seg.

Punktliste: Fordeler og ulemper ved ENK

  • Lett å komme i gang, kun deg selv å ta hensyn til ved oppstart

+ Gratis oppstart, ingen startkapital

+ Du er din egen sjef

- Eier og foretak er samme juridiske enhet, ved konkurs vil eier selv kunne pådra seg foretakets gjeld

- Færre skattefordeler enn ved AS

© 2021 Luca Labs AS.