Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Betalingsoppfordring


Hva er en betalingsoppfordring?

En betalingsoppfordring er en form for purring, men juridisk sett har begrepet en bestemt betydning.

Ordet brukes spesifikt om et skriftlig varsel kreditor er pålagt å sende, før kreditoren kan gå videre i en igangsatt inkassosak.

Se kort forklaring hva betalingsoppfordringer

Betalingsoppfordring i en inkassosak

Slik brukes en betalingsoppfordring i en inkassosak:

  • Skyldneren betaler ikke innen betalingsfristen på den opprinnelige fakturaen/kravet
  • Kreditor sender da inkassovarsel med frist på minimum 14 dager til å gjøre opp
  • Etter utløp av den nye fristen må kreditor sende et betalingsvarsel, før kreditor kan gå videre med inkassosaken
  • Sammen med varselet skal det gis en ny betalingsfrist på minimum 14 dager
  • Dersom skyldneren fortsatt ikke har gjort opp innen fristen (eller kommet med innsigelser på kravet), kan kreditor følge vanlig inkassoprosess (rettslige skritt er neste steg)

Gebyr for betalingsoppfordring

Hvis du foretar såkalt egeninkasso, det vil si forsøker å drive inn gjelden selv, kan du ilegge kunden et gebyr når du sender betalingsoppfordringen. Per 2022 er gebyrets størrelse begrenset til 105 kroner (du skal ikke beregne mva for gebyret).

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer