Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Crowdfunding


Hva er crowdfunding?

På norsk bruker vi gjerne begrepet folkefinansiering om det som på engelske heter crowdfunding. Dette er når enkeltpersoner går sammen om å støtte noe, for eksempel en bedrift, et prosjekt eller utviklingen av et produkt. Støtten er som regel finansiell, det vil si rene penger, men kan også være andre typer ressurser, slik som arbeidsinnsats.

Alternativ finansiering

Crowdfunding kan være et alternativ eller supplement til mer vanlige finansieringsformer fra banker og investorer. Midlene selskapet trenger hentes i stedet fra mange personer, som regel hobbyinvestorer og småsparere. I bytte mot investeringen gis det som regel andeler i det som finansieres.

Fordeler med crowdfunding

Det kan være enklere å skaffe finansiering gjennom crowdfunding. I stedet for å gi presentasjoner til større investorer og banker, presenteres prosjektet eller bedriften på nett og tilgjengelig for alle. Dermed når du langt flere i én og samme fei.

Samtidig kan crowdfunding gi deg god og gratis markedsføring fordi idéen presenteres bredt. Folkefinansierte prosjekter og idéer får ofte drahjelp til markedsføringen ved at de omtales i mediene.

Typer crowdfunding

Vi kan dele typene folkefinansiering inn i fire hovedkategorier:

  • Donasjonsbasert crowdfunding – Typisk for frivillige organisasjoner. Bidragsyterne får ikke avkastning på noe vis.
  • Investeringsbasert crowdfunding – Bidragsyterne får eierandeler i bytte mot investeringen.
  • Belønningsbasert crowdfunding – Bidragsyterne får en gave som belønning, for eksempel rabatt på produktet de er med på å finansiere.
  • Lånebasert crowdfunding – Bidragsyterne låner penger til det som skal finansieres. Mange lån fra mange småinvestorer, i stedet for et stort lån fra bank eller finansieringsselskap.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer