Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Driftsutgift


Hva er en driftsutgift?

Driftsutgifter er utgifter som går til driften av selskapet, for eksempel strøm og husleie. Driftskostnader er et begrep som er mer brukt for å beskrive disse, disse to betyr det samme.

Se vår korte forklaring på hva en driftsutgift er

Fast og variabel driftsutgift

Vi skiller gjerne mellom faste og variable driftsutgifter.

De faste driftsutgiftene holder seg stabile over tid og du vet med sikkerhet at de kommer til å inntreffe. Et eksempel på en fast driftsutgift kan derfor være den årlige kontingenten du betaler for å være tilkoblet strømnettet.

De variable driftsutgiftene kan, ulikt de faste, svinge opp og ned over tid. Det er vanskelig å estimere nøyaktig hvor store de blir og de er i så måte variable. Et eksempel på variabel driftsutgift kan derfor være regningen du mottar fra strømselskapet ditt, som igjen er avhengig av hvor mye strøm du har brukt.

Bokføring av en driftsutgift

Bokføringen av driftsutgifter gjøres i driftskostnadskontoene, som angis i kontoklassene 5 til 7. For eksempel vil strømregningen føres mot konto 6340.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer