Regnskapsordboken

Konto


Hva er en konto?

Ordet “konto” kan enten bety bankkonto (f.eks. en driftskonto eller skattetrekkskonto i en norsk bank) eller regnskapskonto (en slags kategorisering for transaksjoner i regnskapet ditt, som følger en kontoplan).

© 2021 Luca Labs AS.