Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Emisjon


Hva er en emisjon?

Hvis et selskap trenger å øke egenkapitalen, kan selskapet for eksempel låne i en bank, eller utstede obligasjoner. I mange tilfeller er det beste alternativet å foreta en emisjon.

En emisjon vil si at selskapet utsteder nye aksjer, og så selges aksjene til en investor. Dermed får selskapet penger uten at det trenger å låne. De utstedte aksjene kan også brukes som betaling av gjeld.

En emisjon kan gjøres på flere forskjellige måter. Nedenfor har vi beskrevet de vanligste formene og begrepene.

Rettet emisjon

En rettet emisjon betyr at selskapet henvender seg til en spesifikk gruppe investorer, det vil si tilbudet er ikke tilgjengelig for alle, slik som i en børsemisjon.

Fortrinnsrettet emisjon

En fortrinnsrettet emisjon er en rettet emisjon, men der kun selskapets eksisterende eiere får tilbud om å kjøpe de nye utstedte aksjene. Dette gjennomføres vanligvis for å beskytte eierne mot at eierandelene deres utvannes.

Børsemisjon

Ved en børsnotering vil alle som kan eller vil kunne kjøpe nye utstedte aksjer i selskapet.

Nyemisjon

Ved en nyemisjon vil selskapet få tilført mer kapital, eller få redusert gjeld. Derfor er rettet emisjon, fortrinnsrettet emisjon og børsemisjon varianter av en nyemisjon, i motsetning til fondsemisjon som ikke betyr tilførsel av kapital eller reduksjon i gjeld.

Fondsemisjon

En fondsemisjon betyr at selskapets opptjente egenkapital (overskudd) omgjøres til aksjekapital. Emisjonen fører derfor ikke til at selskapet får tilskudd av nye penger. Fondsemisjoner gjøres vanligvis for å binde opp deler av selskapets overskudd, slik at det ikke kan tas i utbytte.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer