Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Kapital


Hva er kapital?

Vanligvis bruker vi begrepet kapital om verdien av penger, eller eiendeler som for eksempel eiendom, maskiner, kjøretøy og lignende. Kapital kan imidlertid også brukes i andre sammenhenger enn innen økonomi, for eksempel sosial kapital og kulturell kapital.

Kapital i regnskapet

I sammenheng med regnskap er skiller vi mellom egenkapital og fremmedkapital.

Egenkapital er verdien av hele bedriften, det vil alt bedriften eier av penger og annet av verdi (eiendom, maskiner, kjøretøy, etc.), minus gjeld.

Vi har to typer egenkapital:

  • Innskutt egenkapital – midlene som eierne investerer i bedriften (aksjekapital)
  • Opptjent egenkapitaloverskudd som bedriften har opptjent, og som ikke er tatt som utbytte

Fremmedkapital er midler bedriften skaffer utenfra, som regel gjennom lån fra bank.

Andre relevante begreper

  • Finanskapital – Penger og annet som bedriften kan lett omsette til penger, for eksempel aksjer.
  • Realkapital – Brukes vanligvis om konkrete objekter, for eksempel varelager, eiendom, maskiner, kjøretøy, datautstyr og lignende.
  • Kapitalbinding – Når bedriften din investerer i omløpsmidler, for eksempel varer, kalles dette for en kapitalbinding. Du får ikke renter eller annen avkastning av pengene fordi de er bundet opp i varene du kjøpte.

Privat kapital

Som privatperson kan du bruke ordet kapital om alt du har av formue, det vil si eiendom, verdipapirer, penger i banken, og så videre.

Når vi bruker begrepet egenkapital som privatpersoner, mener vi som regel pengene vi må stille med for å få lån til bolig, bil, båt, og så videre.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer