Regnskapsordboken

Emisjonskonto


Hva er en emisjonskonto?

En emisjonskonto er en bankkonto som aksjeselskaper kan benytte seg av i forbindelse med en kapitalforhøyelse (emisjon).

Formålet med å bruke en emisjonskonto er å “parkere” pengene som selskapet får inn i forbindelse med en kapitalrunde - f.eks. inntil alle investorer har betalt inn pengene eller inntil kapitalforhøyelsen er ferdig registrert i Brønnøysundregistrene. Da sikrer man at disse pengene står adskilt fra den daglige driften i selskapet, og separat fra f.eks. innbetalinger fra kunder og utbetalinger til leverandører eller ansatte. Når man så er helt ferdig med emisjonsprosessen, kan pengene overføres til en vanlig driftskonto og tas i bruk til vanlig drift.

© 2021 Luca Labs AS.