Regnskapsordboken

Kapitalforhøyelse


Hva er en kapitalforhøyelse?

En kapitalforhøyelse er når generalforsamlingen i aksjeselskapet blir enige om å øke aksjekapitalen, noe som blant annet gjøres for å vise at det er økt grad av soliditet i selskapet som videre er viktig for å få om bord nye investorer.

Hvordan utfører jeg en kapitalforhøyelse?

En kapitalforhøyelse gjøres som regel på en av to måter. Den ene er at midler fra den frie egenkapitalen i selskapet flyttes over til bundet aksjekapital. Denne metoden er kun en omflytting av penger og tilføyer ingen ytterligere midler til selskapets samlede kapital - men siden selskapets aksjekapital øker så defineres det fortsatt som en kapitalforhøyelse.

Den andre metoden er at selskapets nåværende og/eller nye aksjonærer gjør nye innskudd til selskapets aksjekapital. Innskuddene kan bestå av penger, men også eiendeler som maskiner, bygninger og annen realkapital. Innskudd av sistnevnte eiendeler kalles for tinginnskudd.

© 2021 Luca Labs AS.