Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Hvordan utbetale overtid


Hva er overtid?

Overtid er all arbeid som blir gjort som overstiger arbeidsmiljøloven sine grenser for en alminnelig arbeidstid. Ifølge denne loven skal den ansatte som utfører slikt arbeid få ekstra betalt. All arbeid som overstiger 9 timer i løpet av 24 timer, eller 40 timer i løpet av uken regnes som overtid. Hvis en ansatt jobber over avtalt arbeidstid, men under den nevnte alminnelige arbeidstiden regnes dette ikke som overtid, men merarbeid.

For deg som er, eller skal betale en ansatt, vil det mest vanlige være å se på antall timer jobbet i en måned. Hver time som stiger over 160 timer i måneden vil regnes som overtid, og den ansatte skal kompenseres med overtidstillegg. Overtidstillegget skal være på minst 40% av den avtalte lønnen. Det finnes imidlertid tariffavtaler og andre interne avtaler der det er avtalt høyere overtidstillegg.

I følge loven skal ikke overtidsarbeid overstige 10 timer i løpet av 7 dager, eller 25 timer i 4 sammenhengende uker. Overtidsarbeid skal heller ikke overstige 200 timer i løpet av året. I enkelte tilfeller kan denne grensen utvides og tilpasses, blant annet ved bestemt tariffavtale. Regler for overtid gjelder ikke for arbeidstakere som er enten i en ledende, eller annen uavhengig stilling. 


Hvordan utbetale overtid i Luca?

Gjennom lønnsmodulen kan du blant annet utbetale lønn og overtid til dine ansatte. Vi har allerede skrevet en trinnvis instruks du kan følge for å opprette en lønnskjøring i Luca.

Hvor mye den ansatte har jobbet overtid skal dette legges til sammen med timeregistreringen. For eksempel har den ansatte jobbet 20 timer overtid denne måneden. Altså tilsammen 180 timer totalt. Da skal først de 160 timene legges til som vanlig lønn. Så skal overtidstimene legges til ved å trykke “+ legg til lønnslinje”. Her velger du avtalt tilleggssats fra lønnstype menyen og fyller ut at den ansatte har jobbet 20 timer overtid med tilsvarende sats for timelønn. Fyll gjerne ut i kommentarfeltet hva dette gjelder slik at du har bedre orden på det i etterkant. 

Så kan du lagre, og sende lønnsslippen. 

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer