Hjelp og kundeservice
Fant ingen treff på dette søket
Lønn

Kom i gang med lønn


Dette er en hjelpeartikkel som hjelper deg med å få oversikt over det du må gjøre første gang du bruker lønnsmodulen.

Aktiver lønnsmodulen

Lønnsmodulen kan aktiveres fra “Mitt abonnement” under “Innstillinger”. Du får tilgang til modulen øyeblikkelig etter at den er aktivert.

Lønnsinnstillinger

Lønnsinnstillingene dine må være satt opp før du kan begynne å legge til ansatte eller kjøre lønn. Dette gjør du ved å gå til “Innstillinger” > “Lønn”. Her fyller du inn viktig informasjon som fra når det skal føres lønn, når feriepenger vanligvis skal utbetales, standard arbeidstimer, sats for arbeidsgiveravgift, og så videre. Se vår egen hjelpeartikkel for lønnsinnstillinger hvis du vil vite mer.

Registrere ansatte

Når lønnsinnstillingene er satt opp, kan du registrere dine ansatte! Gå til “Lønn” > “Ansatte”. Klikk på på “Ny ansatt”. Det er viktig at du registrerer alle ansatte som har et arbeidsforhold i bedriften din, og som skal være en del av lønnskjøringene/a-meldingene du sender fra regnskapssystemet.

Du kan lese mer om hvordan du legger til en ansatt her.

Opprett din første lønnskjøring og send inn a-melding

Når alle ansatte er registrert, kan du opprette din første lønnskjøring. Dette gjør du ved å gå til “Lønn” > “Lønnskjøringer”. Klikk på “Ny lønnskjøring” og velg lønningsdato og ansatte som skal utbetales. Du må også sende inn en a-melding til Altinn (Skatteetaten) for hver lønnskjøring du gjør, for å blant annet rapportere inn arbeidsforholdet til myndighetene.

Les mer om lønnskjøringer her og a-meldinger her.

Husk å betale AGA og skatt

AGA (arbeidsgiveravgift) og skatt betales periodevis. Det vil si, du betaler det du skylder av arbeidsgiveravgift og forskuddsskatten for de ansatte for to måneder av gangen. Denne betales før den 15. påfølgende måned. Det vil si at du betaler AGA og skatt for januar-februar mellom 01. og 15 mars.

Les mer om AGA og skatt her.

Rapporter inn OTP

Husk at du som arbeidsgiver må rapportere inn OTP (Obligatorisk tjenestepensjon) på dine ansatte. Dette kan du gjøre ved å gå til “Lønn” > “OTP”.

Bli kjent med dine lønnsrapporter

Et nyttig verktøy for deg som arbeidsgiver/lønnsansvarlig er å bli kjent med lønnsrapportene. Disse finner du ved å gå til “Lønn” > “Rapporter”. Her finner du en oversikt over lønnskjøringene og feriepenger du skylder, filtrert på år. Du har også en rapportert over alle a-meldinger du har sendt inn, med et avansert valg hvor du kan se .XML filene som er sendt og mottatt til/fra Altinn.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer