Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Namsmannen


Hvem er namsmannen?

Dersom du har en kunde som unnlater å betale deg over lengre tid, kan du søke om å få hjelp av namsmannen. Dette er et offentlig organ som har til hensikt å løse opp i saker hvor innkreving av lovlige pengebeløp har feilet. Slike tilfeller omtales ofte som rettslig inndrivelse eller rettslig inkasso. Denne artikkelen tar for seg det du bør vite om namsmannen.

Se vår korte forklaring på hva namsmannen er

Når kan du be om hjelp fra namsmannen?

Dersom du har forsøkt å kreve inn penger fra en motpart uten hell, er neste steg å benytte en inkassotjeneste. Hvis inkassovarsel ikke fører til at motparten betaler for seg, er ditt siste argument å henvende deg til namsmannen. Situasjonen for den skyldige parten kan bli svært alvorlig dersom dette organet blir involvert, altså vil motparten se seg tvunget til å betale for seg for å unngå ytterligere konsekvenser. Du kan altså benytte deg av denne tjenesten dersom du har solgt varer, hvor fakturaen har gått til inkasso og kundens betaling fortsatt uteblir.

Hvordan opererer namsmannen?

Namsmannen er et offentlig organ og har derfor tilgang til private opplysninger om skyldnerens arbeidsforhold, bankkonto og andre eiendeler. Dersom du søker om utleggsbegjæring og denne blir godtatt, blir den skyldige parten varslet og hen får 14 dager på seg til å svare på kravet. Skyldig part vil også vedlegges en liste over konsekvenser ved fortsatt uteblivelse av betaling, i verste konsekvens kan dette medføre tvangssalg av bolig og andre verdisaker. Den vanligste konsekvensen er dog at den skyldige parten får et trekk i lønn eller trygd som går til betaling av kravet.

Hvor vanlig er det at namsmannen blir involvert?

Det blir dessverre stadig mer vanlig at betalingssaker havner hos namsmannen. Antall saker som går hit har økt betraktelig de siste 10 årene og i 2016 ble cirka 350 000 saker opprettet. En mulig forklaring er at rentene i samme periode har vært lave, noe som har gitt gode lånemuligheter for konsumentene og dermed økt tilbøyelighet for å “handle over evne”. Det er med andre ord i din beste interesse å begrense pengebruken, slik at du unngår at betalingskravene dine går til rettslig inkasso.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer