Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Profitt


Hva er profitt?

Fortjeneste, overskudd og profitt - kjært barn har mange navn. Nevnte ord betyr det samme og angir hvor stor andel av pengene fra salget som blir igjen etter at kostnader er trukket fra. Denne artikkelen forklarer litt nøyere hvordan du kan regne ut profitt og hvilken rolle den spiller for bedriften din.

Hvordan regner jeg ut profitt?

Det er forholdsvis enkelt å regne ut hvor lønnsom virksomheten din er, men du trenger dog en nøyaktig oversikt over hvor store inntekter og kostnader bedriften din har hatt i en gitt periode. Profitt regner du ut ved å trekke kostnadene fra inntektene, beløpet som da står igjen omtales som profitt (gitt at beløpet er større enn null). Å analysere profitt på helhetlig plan er én ting, men det er ofte også interessant å analysere profitt på ett spesifikt produkt. Gjennom å gjøre dette kan du finne ut hvilke produkter som er mest lønnsomme for bedriften, så kan disse videre satses ekstra på for å gjøre virksomheten enda mer lønnsom.

Fremgangsmåten for å regne profitt nede på produktplan er lik, men merk at ulike produkter har ulike variable kostnader. Siden de faste kostnadene (husleie, strøm) ofte er like for alle produktene, tar vi ikke med disse i beregningen og fokuserer heller på hvor stort dekningsbidraget for hvert produkt er.

Her er et eksempel:

Produkt A

Pris: 100kr

- Variable enhetskostnader: 50kr

= dekningsbidrag pr. enhet: 50kr

Produkt B

Pris: 250kr

- Variable enhetskostnader: 150kr

= Dekningsbidrag pr. enhet: 100kr

Gjennom å lage en slik oppstilling kan man finne ut hvilke produkter som gir høyest profitt og som det lønner seg mest å satse på, i dette tilfellet er produkt B det mest lønnsomme alternativet. Merk at omsatt mengde også må tas med i betraktning og at det naturligvis ikke vil vært lurt å kun satse på produktet med høyest DB, dersom man såvidt får solgt noen få enheter av det.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer