Regnskapsordbok

Regnskapsforskrift


En forskrift er generelle regler som er fastsatt av myndighetene, og som er bindende på samme vis som lover er det. Imidlertid er det krevende å endre lover hver gang det er behov for dette. Derfor kan Stortinget innføre forskrifter som kommer som tillegg til lovene. Stortinget gjør som regel dette ved å delegere arbeidet med å lage forskrifter til andre myndigheter, for eksempel finansdepartementet.

Derav har vi både en regnskapslov (Lov om årsregnskap) og regnskapsforskrift, der forskriften er regler som er kommet til i etterkant av loven. Likeledes har vi også både bokføringsloven og bokføringsforskriften som bestemmer reglene for hvordan vi må føre regnskap.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer