Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Bokføringsloven


Bokføringsloven bestemmer at de aller fleste bedrifter - både aksjeselskap og enkeltpersonforetak - må føre regnskap etter prinsipper og regler som er fastsatt i loven, som f.eks. at regnskapet skal være fullstendig, dokumentert, sporbar, og trygt oppbevart. Både aksjeselskap (AS) og enkeltpersonforetak (ENK) må innrette seg etter lovkravene.

10 prinsipper i bokføringsloven

Bokføringsloven krever at bedrifter følger 10 prinsipper for bokføring - her kan du lese en enkel forklaring på disse “10 bud”:

 1. Regnskapssystem - Du skal ha et system, ikke bare en løs samling med dokumenter. Orden i sysakene.
 2. Fullstendighet - Alle transaksjoner skal bokføres.
 3. Realitet - Bokføringen skal gjenspeile ekte handlinger og hendelser.
 4. Nøyaktighet - Alle opplysninger skal være nøyaktige. Kanskje ikke noe stor overraskelse at dette står i bokføringsloven, eller? 😄
 5. Ajourhold - Regnskapet ditt skal være oppdatert.
 6. Dokumentasjon - Alle opplysninger skal være dokumentert.
 7. Sporbarhet - Man må kunne spore en enkelt transaksjon og se hvordan den blir avbildet i en aggregert rapport, og man må omvendt kunne se på en aggregert rapport og derfra finne fram til de enkelte transaksjonene som inngår i rapporten.
 8. Oppbevaring - Du skal oppbevare regnskapsinformasjon. Lenge.
 9. Sikring - Regnskapsmaterialet skal sikres mot endring, sletting, eller tap.
 10. God bokføringsskikk - Du skal følge god bokføringsskikk.
Se vår korte forklaring på hva bokføringsloven er

Spesielt om rapporter

Du skal kunne være istand til å levere rapporter på forskjellige områder, f.eks. per regnskapskonto, per kunde, per leverandør, om merverdiavgift, osv.

Et par regler til

Bokføringsloven inneholder nok litt mer enn de 10 prinsippene som vi har beskrevet her. Her er noen viktige punkter til:

 • Kontantsalg - Driver du med kontanter, skal du ha et godkjent kassasystem.
 • Valuta - Du skal føre regnskap i norske kroner.
 • Bistand ved kontroll - Får du bokettersyn, må du levere regnskap og dokumentasjon til kontrollmyndighetene.
 • Straff - Kanskje ikke så overraskende - du kan bli straffet dersom du bryter loven.

Hvorfor har vi bokføringsloven?

Formålet med bokføringsloven er å sikre at bedrifter fører et ordentlig regnskap, slik at de som leser regnskapet (Skatteetaten, forretningspartnere, allmennheten, …) får riktig informasjon om bedriften.

I praksis - et skybasert regnskapprogram er en god start

Det enkleste steget du kan ta for å oppfylle kravene i bokføringsloven er å ta i bruk et skybasert regnskapsprogram - som f.eks. Luca Regnskap. Du må fortsatt bruke programmet, men mye er lagt til rette for deg, f.eks. rundt sporbarhet, generering av rapporter, og oppbevaring av dokumentasjon.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer