Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Saldoavskrivning


Hva er saldoavskrivning?

Dersom du har kjøpt noe dyrt og langvarig til bedriften din, må du føre opp verditapet på denne eiendelen gjennom eierskapet. Dette kalles avskrivning og gjøres for at balansen din skal vise korrekt verdi, men bedriften vil også kunne oppnå skattefordel som følge av det. Saldoavskrivning er en type avskrivning som foretas med en fast prosentsats av verdien for hvert år, mer om det i denne artikkelen.

Saldoavskrivning vs lineær avskrivning

Saldoavskrivning gjøres som nevnt med en fast prosentsats av verdien for hvert år. Siden verdien av eiendelen er høyest når du akkurat har kjøpt den, vil beløpet av avskrivningene starte høyt og avta over tid. Saldoavskrivninger er derfor en type degressiv avskrivning. Forskjellen fra lineære avskrivninger, er at du ved lineær avskrivning fører av et fast beløp hvert år og at avskrivningene derfor holder seg på samme nivå gjennom eierskapet.

Når skal eiendeler avskrives?

Alle ting du har kjøpt som har en verdi på over 15 000kr og forventet levetid på 3 år eller mer, skal avskrives. Med andre ord skal du føre avskrivninger på de tingene du kjøper og fører opp på balansen. Et eksempel kan være dersom du har kjøpt en ny varebil til bedriften, da skal denne avskrives. Avskrivning gjøres ofte ved slutten av regnskapsåret, slik at verdien av gjenstanden til enhver tid vil være det den var pr. 31/12.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer