Regnskapsordboken

Salgsinntekt


Hva er salgsinntekt?

Når du selger en vare eller tjeneste, så blir fakturabeløpet bokført som salgsinntekt i regnskapet ditt (uten mva).

I de fleste regnskapsprogrammer skjer en slik bokføring automatisk når du oppretter en faktura.

Salgsinntekter bokføres på en regnskapskonto i 3000-serien.

Dersom det er merverdiavgift på fakturaen så bokføres den ikke som salgsinntekt, det er kun nettobeløpet som teller som salgsinntekt.

© 2021 Luca Labs AS.