Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

SSB - Statistisk sentralbyrå


Hva er SSB?

SSB er forkortelsen for Statistisk sentralbyrå, et forvaltningsorgan som har ansvar for utarbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge. Det er underlagt Finansdepartementet, men har status som et uavhengig faglig organ.

Totalt utarbeider SSB omtrent 85% av offentlig statistikk i landet, fortrinnsvis for staten, men også på oppdrag for fylker og kommuner.

Hva brukes statistikken til?

Statistikk fra SSB er viktige verktøy for myndighetene, og er med på å påvirke den politikken som føres i landet. For eksempel vil beregninger og anslag av skatter og avgifter ligge til grunn når statsbudsjettet skal fastsettes. Hvis SSB sier «det blir mindre inntekter i perioden fremover», må/bør Regjeringen og Stortinget ta hensyn til dette når pengene skal fordeles.

Organisasjon av SSB

Statistisk sentralbyrå ble omorganisert i 2016 til 2019, og er i dag inndelt i fire administrative avdelinger og fire fagavdelinger.

Administrative avdelinger:

  • Administrasjon
  • Kommunikasjon
  • IT
  • Metodeutvikling og datainnsamling

Fagavdelinger:

  • Forskningsavdeling
  • Avdeling for nærings- og miljøstatistikk
  • Avdeling for person- og sosialstatistikk
  • Avdeling for økonomisk statistikk

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer