Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Skatt


Hva er skatt?

To ting er sikkert her i livet, det ene er skatt. Dette kreves inn av staten for å finansiere offentlige goder og tjenester, samtidig brukes det som verktøy for å jevne ut forskjellen mellom de som tjener godt og de som tjener mindre. Staten krever inn disse beløpene som en andel av inntekten til alle bedrifter, arbeidstakere og næringsdrivende - men også i form av avgifter på varer og tjenester. Denne artikkelen forklarer kort det du trenger å vite om dette.

Skatt for næringsdrivende

Vi kan dele inn skatt for næringsdrivende i tre deler: selskapsskatt, skatt på ansattes lønn og indirekte skatt. Nedenfor følger en forklaring på disse.

Selskapsskatt

Alle aksjeselskaper plikter å betale skatt på overskuddet sitt. Dette betales først i året etter opptjeningsåret og kalles forskuddsskatt. Forskuddsskatt betales i to terminer, med betalingsfrister henholdsvis 15. februar og 15. april. Når selskapet får det utlignede skatteoppgjøret sitt mellom august og oktober, vil selskapet enten få restskatt eller skatt til gode.

Utsatt skatt kan også forekomme, dersom det er en forskjell mellom den regnskapsmessige og skattemessige verdien på bedriftens eiendeler. Dette inntreffer mange bedrifter, da man gjerne benytter forskjellige avskrivningsmetoder i årsregnskapet og næringsoppgaven - og derfor vil ende opp med forskjellig verdi. Dersom eiendelen har lavere regnskapsmessig enn skattemessig verdi, skal differansen beskattes etter sats på 22% og betales inn til Skatteetaten ved neste skatteoppgjør. Utsatt skattefordel gis dersom det er en negativ differanse mellom de to.

Skatt på lønn

Dersom selskapet ditt har ansatte, trekker du skatt av deres lønninger. Det trekkes som regel etter tabell- eller prosenttrekk og beløpene oppbevares på skattetrekkskonto mellom utbetalingene til staten. Utbetalingen skjer hver 2. måned, altså 6 ganger i året.

Bedriften trekker også arbeidsgiveravgift av de ansattes lønn, som betales hver 2. måned - 6 ganger i året.

Indirekte skatt

Små virksomheter kan betale mva én gang i året, dette kalles en årstermin. Fristen for betaling av mva er den samme som levering av mva-melding og de fleste virksomheter betaler mva hver 2. måned.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer