Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Stiftelsesdokument


Hva er et stiftelsesdokument?

Når du skal stifte AS trenger du et dokument som gir en oversikt over generelle forhold i selskapet, dette kalles et stiftelsesdokument.

Hva må et stiftelsesdokument inneholde?

Stiftelsesdokumentet må inneholde følgende:

  • Navn på stifterne av selskapet. Dette kan enten være én eller flere fysiske (privatpersoner) eller juridiske personer (selskaper).
  • Fødselsnummer / organisasjonsnummer. Dersom fysiske personer stifter selskapet, trengs fødselsnummer på disse. Ved juridiske personer, trengs organisasjonsnummer.
  • Antall aksjer som hver av stifterne skal tegne, samt beløpet som betales per aksje (kurs).
  • Tidspunkt for aksjeinnskudd. Skal gi svar på når aksjeinnskuddet på minimum 30 000kr skal foretas, samt informasjon om hvorvidt selskapet kan gjøre opp for seg med andre eiendeler enn penger (tinginnskudd).
  • Opplysninger om hvem som skal være med i selskapets styre.
  • Opplysninger om selskapet skal dekke stiftelsesutgifter eller ikke. Skal gi svar på om startkapitalen på 30 000kr skal dekke stiftelsesutgiftene eller om disse finansieres utenom.
  • Selskapets vedtekter. Skal gi svar på selskapets navn, formål, aksjekapital og aksjenes pålydende (kurs).

Stiftelsesdokumentet skal dateres og signeres av alle involverte parter.

Mal til stiftelsesdokument

Om du ønsker å formulere stiftelsesdokumentet ditt raskt og enkelt, sjekk ut vår gratis AS-starthelp her!

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer