Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Uopptjent inntekt


Hva er uopptjent inntekt?

For det du selger skal kunne regnskapsføres med resultatvirkning, må det også være opptjent. Og, som opptjent må du også ha levert varen eller tjenesten du solgte.

Hvis du da selger noe som forhåndsbetales, for eksempel en serviceavtale over 3 år, har du jo fortsatt ikke levert tjenesten. Den leveres naturligvis over de 3 årene serviceavtalen varer.

Derav har vi begrepet uopptjent inntekt. Du fakturerer og får betalt for (i dette eksempelet) serviceavtalen, og leverer selve tjenesten senere, eller over en lengre tidsperiode.

Regnskapsbehandling av uopptjent inntekt

Uopptjent inntekt, det vil si alt du forhåndsfakturerer, skal føres først på en egen konto. I Luca Regnskap bruker vi konto 2160 – Uopptjent inntekt.

Deretter, når selve tjenesten eller varen er levert, skal inntekten føres over til den aktuelle inntektskontoen for varen eller tjenesten.

Når varen eller tjenesten leveres i sin helhet, for eksempel et forhåndsbetalt produkt, overføres hele beløpet. Når tjenesten eller varen leveres stykkevis, for eksempel en serviceavtale, føres deler av beløpet over den aktuelle tidsperioden.

Eksempel på dette siste:

  • Du selger en serviceavtale som går over 3 år
  • Totalprisen for serviceavtalen er 3 000 kroner
  • Dermed skal 1 000 kroner føres på riktig inntektskonto for hvert år som går, mens det til enhver tid resterende beløp skal stå på konto 2160

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer