Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Varekjøp og varekostnad


Hva er forskjellen mellom varekjøp og varekostnad?

Det er en vanlig tabbe å forveksle varekjøp og varekostnad - og det med god grunn. Dette er to forskjellige ting og har ulik betydning i regnskapet, denne artikkelen forklarer forskjellene.

Hva er varekjøp?

Varekjøp er det du fører når du har kjøpt inn varer til videresalg. Summen du betalte for varene fører du på en varekjøpskonto i resultatregnskapet. Her skal hele beløpet føres med en gang, altså ikke periodiseres.

Hva er varekostnad?

Varekostnad kan du se på som forbruket av varene du kjøpte, målt i penger. Denne forteller oss altså hvor mye de varene som er solgt i en periode har kostet for bedriften. Her er med andre ord tidsperspektivet viktig; husk at et varekjøp er en direkte utgift og varene kan gjerne vare over flere regnskapsperioder uten at selve kjøpet synliggjør dette. Varekostnaden er derimot periodisert og har til hensikt å synliggjøre hvor mye de solgte varene for perioden har kostet for bedriften. Ved resultatmåling ser vi altså kun på varekostnaden, slik at resultatet gir et nøyaktig bilde for akkurat hvor store inntekter og kostnader som har oppstått i perioden.

Forklart litt enklere: Det blir feil å stille én måneds salgsinntekt opp mot ett års verdi av varekjøp - dette vil gi en unøyaktig resultatmåling. Derfor har vi varekostnad, slik at vi kan se nøyaktig hvor høye kostnader på varer som har oppstått i perioden.

Hvordan regner jeg ut varekjøp?

Når du fører regnskapet ditt, posteres varekostnaden automatisk i resultatet når du selger noe. På årsregnskapet ditt kan du se de endelige inntekter og kostnader for hele året, herunder varekostnad. Dersom du har mistet dokumentasjonen for varekjøpene du har gjort eller bare vil regne det ut manuelt, kan du bruke denne trofaste formelen:

  • Varekjøp = Varekostnad + lagerendring
  • Lagerendring = varelager pr 31/12 - varelager pr. 01/01

Hvordan regner jeg ut varekostnad?

Denne er ikke like viktig, da varekostnaden normalt vil angis i årsregnskapet. Men hvis du for moro skyld ønsker å manuelt regne ut varekostnaden for året, kan du bruke denne formelen:

  • Varekostnad = Varelager pr. 01/01 + varekjøp - varelager pr. 31/12

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer