Regnskapsordbok
Fant ingen treff på dette søket

Varsel om utleggsforretning


Hva er et varsel om utleggsforretning?

Et varsel om utleggsforretning er et brev som kreditor må sende til den som skylder penger, før kravet kan sendes til Namsmannen for tvangsinndrivelse. Dette i henhold til Tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18.

Varselet om tvangsfullbyrdelse sendes enten i et eget brev, eller som en del av en betalingsoppfordring.

Se vår korte forklaring på hva varsel om utleggsforretning er

Dersom gjelden ikke gjøres opp

Når en skyldner mottar varsel om utleggsforretning, er det en frist på 14 dager til å gjøre opp gjelden. Forutsatt at det foreligger et gyldig tvangsgrunnlag, kan kreditor deretter videresende saken til Namsmannen for tvangsfullbyrdelse av gjelden.

Tvangsfullbyrdelse betyr at Namsmannen bestemmer at gjelden skal inndrives enten ved utleggstrekk dersom skyldneren mottar lønn, eller ved utleggspant dersom skyldneren eier formuesgoder som kan selges ved tvang.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer